ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ & ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2010

Η ΕΥΑΘ ΑΕ  ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι τα στοιχεία  και πληροφορίες μητρικής & ομίλου της περιόδου  1-1-2010  έως 31-12-2010 θα δημοσιευθούν την 30η Μαρτίου  2011,  στις εφημερίδες  ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ, ΚΕΡΔΟΣ & ΕΘΝΟΣ. Η Ετήσια  Οικονομική Έκθεση καθώς και τα στοιχεία της ίδιας περιόδου , θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της : www.eyath.gr, την ίδια ημέρα.Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !