ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 6.6.2019

Κατεβάστε την πρόσκληση πατώντας εδώ.

Κατεβάστε το «Αναθεωρημένο ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΓΣ 06.06.2019» πατώντας εδώ.Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !

Αύξομείωση
Αντίθεση