Ανακοίνωση αλλαγής Γενικού Διευθυντή

Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ανακοινώνει ότι ο Γενικός Διευθυντής της εταιρίας Μιχαήλ Βαδράτσικας υπέβαλε την παραίτησή του λόγω συνταξιοδότησης. Το Δ.Σ. της Ε.Υ.Α.Θ. με την υπ’ αριθ. 257/2016 απόφασή του, ανέθεσε προσωρινά τα καθήκοντα του Γενικού Διευθυντή στον κ. Πέτρο Νάστο, ο οποίος παράλληλα εξακολουθεί να ασκεί και τα καθήκοντά του ως Διευθυντής  Τεχνικών Έργων.