Ανακοίνωση αλλαγής εσωτερικού ελεγκτή

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΕΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με την από 217/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθήκοντα εσωτερικού ελεγκτή της εταιρείας αναλαμβάνουν οι

α.    o κ.κ. Ιωάννης Κασιούλας ως Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Eσωτερικού Ελέγχου,
β.    η κ. Ευαγγελία Μάντσιου ως Ελεγκτής Α’ και
γ.    ως εξωτερικός συνεργάτης υποστήριξης της Διεύθυνσης, η εταιρεία “MAZARS ΑΕ”.

Η θητεία των Εσωτερικών Ελεγκτών αποφασίσθηκε να ορισθεί για τρία έτη (μέχρι τις 30.06.2019). Το σχετικό συμβόλαιο υποστήριξης με τη Mazars έχει αντίστοιχα διάρκεια δύο ετών.


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !