Αλλαγή υπευθύνων της Υπηρεσίας Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων από 1-2-2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΑΘ ΑΕ με την υπ. αριθ. 2/2018 απόφαση του, στα πλαίσια των υποχρεώσεών της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης και της υπ’ αριθ. 3/347/12.07.2005 Απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι από 1.2.2018 ορίζει:

1.    Τον κ. Καφετζή Γιώργο, υπάλληλο λογιστηρίου κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ως υπεύθυνο εξυπηρέτησης μετόχων, με τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

Γιώργος Καφετζής
Τσιμισκή 98, 54622, Θεσσαλονίκη
T: +30 2310 966 925
F: +30 2310 250 642
Ε: gkafetzis@eyath.gr
2.    Την κα Κουτούπη Τζένη, Ειδική Σύμβουλος του Προέδρου, ως υπεύθυνη Εταιρικών Ανακοινώσεων, με τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:
Τζένη Κουτούπη
Εγνατίας 127, 54635, Θεσσαλονίκη
T: +30 2310 966 669,
F: +30 2310 209 238
Ε: tkoutoupi@eyath.gr


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !