ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Σύμφωνα με το νέο οργανόγραμμα, ο αριθμός των διευθύνσεων της εταιρείας μειώνεται σε έξι (6) αντί των οκτώ (8) που προϋπήρχαν, υπάγονται δε όλες σε ένα γενικό διευθυντή, η θητεία του οποίου όπως και των διευθυντών μετατρέπεται σε τριετούς διάρκειας από πενταετούς. Επιπλέον η διεύθυνση εσωτερικού ελέγχου μετονομάζεται σε Μονάδα Εσωτερικού ΕλέγχουΣυνδεθείτε στα δίκτυά μας !