Η αίτηση υποβάλλεται στο κατάστημα της ΕΥΑΘ Α.Ε. στην Τσιμισκή 98 (1οςόροφος), στο Τμήμα Έκδοσης Αδειών Σύνδεσης Αποχέτευσης ή μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας παρακάτω, με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο και αποδεικτικό από TAXISNET για ΑΦΜ, ΔΟΥ ή Υπεύθυνη Δήλωση από gov.gr στην οποία να εμφανίζονται τα εν λόγω στοιχεία.
  2. Πρόσφατη εκτύπωση της προσωποποιημένης πληροφόρησης – Στοιχεία Μητρώου Επιχείρησης & Στοιχεία Μητρώου Νομικού Προσώπου, από το Taxisnet όπου εμφανίζονται η διεύθυνση, ο ΑΦΜ, η ΔΟΥ, η μορφή και η δραστηριότητα της επιχείρησης, η εκπροσώπηση αυτής και τα τυχόν υποκαταστήματα (να φαίνεται και η ημερομηνία εκτύπωσης) ή βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης από την αρμόδια ΔΟΥ εκδόσεως τελευταίου τριμήνου και Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ τελευταίου τριμήνου όπου να φαίνεται και η ισχύουσα εκπροσώπηση της εταιρείας.
  3. Πρακτικό Δ.Σ. περί εκπροσώπησης (μόνο για Α.Ε.).

Όπως επίσης και τα παρακάτω :

  1. Άδειες κυκλοφορίας βυτίων και ΑΚ οχημάτων.
  2. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και/ή εναλλακτικά έναρξη επαγγέλματος στην εφορία.
  3. Διπλώματα οδηγών.

Η Εταιρεία μας μπορεί να επικοινωνεί μαζί σας στα αντίστοιχα στοιχεία επικοινωνίας που έχετε δηλώσει. Η επικοινωνία από μέρους σας με το αρμόδιο τμήμα μπορεί να γίνεται και μέσω του email bytia@eyath.gr.

Για την παραλαβή των ετικέτων διέλευσης θα πρέπει να προσέλθετε στο κατάστημα της ΕΥΑΘ Α.Ε. στην Τσιμισκή 98 (1ος όροφος), στο Τμήμα Έκδοσης Αδειών Σύνδεσης Αποχέτευσης. Η αναγνώρισή τους από το σύστημα ελέγχου πρόσβασης στις δύο εγκαταστάσεις της ΕΥΑΘ Α.Ε. θα γίνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την υπογραφή του συμβολαίου σας, οπότε και θα σας αποσταλεί ενημερωτικό email για τον λογαριασμό σας στην αντίστοιχη πλατφόρμα επισκόπησης των διελεύσεών σας.

Σε ό,τι αφορά την προπληρωμή για τη διέλευση των βυτιοφόρων σας, αυτή θα αναγνωρίζεται εντός δύο εργάσιμων ημερών από την πληρωμή της.

Για επικοινωνία

    Αίτηση Εγγραφής Βυτιοφορέα

    Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !