Σημειώσεις:

Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει μεταβίβαση, είναι να μην υπάρχουν οφειλές.
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Πρωτόκολλο μεταβίβασης δικαιωμάτων.

Η αίτηση υποβάλλεται στο κατάστημα της ΕΥΑΘ στην Αγγελάκη 6 ή στο υποκατάστημα στην 26η Οκτωβρίου 26 απέναντι από τα Δικαστήρια ή μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας παρακάτω, με τα ακόλουθα δικαιολογητικά, αναλόγως της ιδιοκτησιακής κατάστασης:

Ιδιοκτήτης – φυσικό πρόσωπο
– Ε9, τίτλο ιδιοκτησίας
– Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο και αποδεικτικό από TAXISNET για ΑΦΜ, ΔΟΥ ή Υπεύθυνη Δήλωση από gov.gr στην οποία να εμφανίζονται τα εν λόγω στοιχεία.
– Φωτογραφία του υδρομέτρου για την τιμολόγηση των κυβικών που καταναλώθηκαν μετά την έκδοση του τελευταίου λογαριασμού.

Εάν υπάρχουν άλλοι συνιδιοκτήτες απαιτούνται επίσης:
α) Ε9 συνιδιοκτητών
β) υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι δέχονται να γίνει η μεταβίβαση στα στοιχεία του ενός.

Ενοικιαστής – φυσικό πρόσωπο
– Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο και αποδεικτικό από TAXISNET για ΑΦΜ, ΔΟΥ ή Υπεύθυνη Δήλωση από gov.gr στην οποία να εμφανίζονται τα εν λόγω στοιχεία.
– Ηλεκτρονικό μισθωτήριο (TAXISNET) σε ισχύ με την ημερομηνία αποδοχής.
α) σε περίπτωση λήξης του μισθωτηρίου, προσκομίζετε το μισθωτήριο μαζί με υπ. δήλωση του ιδιοκτήτη ότι ισχύει σιωπηρή παράταση.
β) σε περίπτωση που η μίσθωση ξεκίνησε πριν την καθιέρωση των ηλεκτρονικών μισθωτηρίων, προσκομίζετε το παλιό μισθωτήριο και υπ. δήλωση του ιδιοκτήτη ότι είναι σε ισχύ.
– Φωτογραφία υδρομέτρου για την τιμολόγηση κυβικών που καταναλώθηκαν μετά την έκδοση του τελευταίου λογαριασμού.
-Εγγύηση (Το ύψος της εγγύησης εξαρτάται από τη διατομή του υδρομέτρου. Για τη συνήθη διατομή Φ13 η εγγύηση είναι 100€). Θα δοθεί ΙΒΑΝ για την κατάθεση εγγύησης.
Δίδεται πλήρης απαλλαγή, με την προσκόμιση (α) εγκεκριμένης και σε ισχύ αίτησης ΗΔΙΚΑ για ΚΟΤ Α’ ή ΚΟΤ Β’ του ρεύματος και (β) τελευταίου λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος.

 

Η Εταιρεία μας μπορεί να επικοινωνεί μαζί σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή τον τηλεφωνικό αριθμό που έχετε δηλώσει.

    Αίτηση Μεταβίβασης Υδροληψίας

    Σας ενημερώνουμε ότι το email σας θα χρησιμοποιηθεί για την αποστολή του λογαριασμού σας και ηλεκτρονικά.

    Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !