Προσκομίζουμε τα κάτωθι δικαιολογητικά και παρακαλούμε για την υπαγωγή μας στο Επαγγελματικό Τιμολόγιο.

  1. Πρόσφατη εκτύπωση της Προσωποποιημένης ΠληροφόρησηςΣτοιχεία Μητρώου Επιχείρησης, από το PORTAL, My AADE, όπου εμφανίζονται Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., η διεύθυνση του ακινήτου, η έναρξη, η μορφή και η δραστηριότητα της επιχείρησης (με καταγραφή της ημερομηνίας εκτύπωσης του εγγράφου).
  2. Φωτοαντίγραφο του λογαριασμού κατανάλωσης νερού της υδροληψίας.
  3. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας/Διαβατήριο.

Επισήμανση:

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διεκπεραίωση του αιτήματος είναι να είστε υπόχρεος της υδροληψίας και η εγγραφή σας να είναι επικαιροποιημένη.

    Αίτηση επαγγελματικού τιμολογίου για φυσικά πρόσωπα

    Σας ενημερώνουμε ότι το email σας θα χρησιμοποιηθεί για την αποστολή του λογαριασμού σας και ηλεκτρονικά.

    Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !