Σημείωση: Εξ’ αρχής οι επαγγελματίες καταναλωτές μας τιμολογούνται με τον οικιακό τιμοκατάλογο εκτός και αν αιτηθούν επαγγελματικό τιμοκατάλογο, προσκομίζοντας τα κατάλληλα αποδεικτικά που δικαιολογούν την αλλαγή αυτή. Ο λόγος είναι ότι αφήνουμε στην κρίση του εκάστοτε επαγγελματία να αποφασίσει ποιος εκ των δύο τιμοκαταλόγων τον συμφέρει περισσότερο. Αυτό εξαρτάται από τα κυβικά νερού που καταναλώνει ανά τετράμηνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι με την τρέχουσα τιμολογιακή πολιτική, ο επαγγελματικός τιμοκατάλογος ενδείκνυται για καταναλώσεις μεγαλύτερες των 70 περίπου κυβικών.

Πληροφορίες για τις χρεώσεις κάθε τιμοκαταλόγου μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο https://www.eyath.gr/plirofories-gia-to-timologio/#pricerange.

Προσκομίζουμε τα κάτωθι δικαιολογητικά και παρακαλούμε για την υπαγωγή μας στο Επαγγελματικό Τιμολόγιο.

    1. Πρόσφατη εκτύπωση της προσωποποιημένης πληροφόρησης-Στοιχεία Μητρώου Επιχείρησης, από το Taxisnet όπου εμφανίζονται η δ/νση, ο ΑΦΜ, η ΔΟΥ, η μορφή και η δραστηριότητα της επιχείρησης, η εκπροσώπηση αυτής (Να φαίνεται και η ημερομηνία εκτύπωσης) Ή βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης από την αρμόδια ΔΟΥ εκδόσεως τελευταίου τριμήνου και Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ τελευταίου τριμήνου όπου να φαίνεται και η ισχύουσα εκπροσώπηση
    2. Φωτοαντίγραφο του λογαριασμού κατανάλωσης νερού της υδροληψίας
    3. Αντίγραφο Ταυτότητας

Σημειώσεις:

Ο αιτών θα πρέπει να ταυτίζεται με τον υπόχρεο του λογαριασμού και να είναι ο πραγματικός χρήστης της υδροληψίας.

Αίτηση επαγγελματικού τιμολογίου για φυσικά πρόσωπα

Σας ενημερώνουμε ότι το email σας θα χρησιμοποιηθεί για την αποστολή του λογαριασμού σας και ηλεκτρονικά.

Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !