Αίτημα Παροχής Πληροφοριών (Request for Information – RFI)

Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων ως και 09-07-2018

Υλοποίηση Νέου Ολοκληρωμένου Συστήματος Εξυπηρέτησης & Τιμολόγησης Πελατών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ & ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ»Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !