69% πάνω τα καθαρά κέρδη το 9μηνο

Αύξηση 69% παρουσίασαν τα μετά φόρων κέρδη της εισηγμένης ΕΥΑΘ Α.Ε. το 9μηνο του 2011, ανερχόμενα στο ποσό των 15 εκατ. € έναντι 8,9 εκατ. € του αντίστοιχου περσινού 9μήνου. Ο τζίρος του ομίλου ανήλθε στο ποσό των 55,1 εκατ. € έναντι 52,8 εκατ. € την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σημειώνοντας αύξηση 4,49%. Τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν στο ποσό των 18,8 εκατ. € έναντι 15,8 εκατ. € την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σημειώνοντας αύξηση κατά 3 εκατ. € ή 19,35%.
Η διοίκηση της εταιρείας εμμένει στην πολιτική του εξορθολογισμού των δαπανών, της μείωσης του λειτουργικού κόστους και της εξυγίανσης μέσα από προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων κι επίδικων διαφορών. Παράλληλα, σχεδιάζει το επιχειρηματικό της σχέδιο για την επόμενη 5ετία 2012-2016, με στρατηγικούς στόχους τον εκσυγχρονισμό των υποδομών της, την τεχνολογική της αναβάθμιση και την επέκταση των δραστηριοτήτων της στη Βόρεια Ελλάδα και τη Βαλκανική.