32% πάνω τα καθαρά κέρδη

Αύξηση καθαρών κερδών 32% παρουσίασε η ΕΥΑΘ Α.Ε. στο σύνολο της οικονομικής χρήσης 2017, με σταθερό κύκλο εργασιών, συνεπές πρόγραμμα κοινωνικής πολιτικής, σημαντικά όμως μειωμένα τα λειτουργικά και τα έξοδα διοίκησης.
Ειδικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών παρέμεινε ουσιαστικά σταθερός και ανήλθε σε 73,4 εκατ. ευρώ έναντι 73,3 εκατ. της προηγούμενης χρήσης (οριακή αύξηση 0,17%). Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 30,14 εκατ. ευρώ έναντι 29,50 εκατ. το 2016, σημειώνοντας αύξηση 2,2%, και τα προ φόρων κέρδη έφτασαν τα 24,9 εκατ. ευρώ έναντι 21,77 εκατ. την προηγούμενη χρήση, μια αύξηση της τάξεως του 14,52%. Τα μετά φόρων κέρδη έφτασαν τα 16,45 εκατ. ευρώ έναντι 12,45 εκατ. το 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 32,05%. Τα κέρδη ΕΒΙΤDA ανήλθαν σε 29,51 εκατ. ευρώ έναντι των 26,50 εκατ. της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας αύξηση 11,36%.
Παράλληλα, τα έξοδα διοίκησης μειώθηκαν κατά 9,47% και τα λοιπά λειτουργικά έξοδα κατά 69%, δεδομένου ότι εξέλιπαν οι αυξημένες προβλέψεις που είχαν επιβαρύνει την προηγούμενη χρήση. Τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, καθώς ανέρχονται σε 65,2 εκατ. αυξημένα κατά 15%.
«Οι εκτεταμένες διακοπές υδροδότησης και η συνακόλουθη ταλαιπωρία των Θεσσαλονικέων τις τελευταίες αυτές ημέρες, καταδεικνύουν την απόλυτη ανάγκη για την ολοκλήρωση μεγάλων υδροδοτικών έργων στη Θεσσαλονίκη, τα οποία θα διασφαλίσουν επάρκεια νερού και δικαιότερη διανομή του. Το έργο επέκτασης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού από τον Αλιάκμονα, ώστε η Αραβησσός να καταστεί πολύτιμη εφεδρεία, προκηρύχθηκε το 2012, είχε προσωρινό μειοδότη και…  απεντάχθηκε το 2013! Η παρούσα διοίκηση ζήτησε, από την πρώτη κιόλας ώρα, την παραχώρηση της μελέτης. Την αναθεώρησε και την έχει υποβάλει προς ένταξη στο ΕΣΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας, αξιολογώντας το έργο της β’ φάσης της εγκατάστασης ως μείζονος σημασίας για την πόλη», επισημαίνει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΑΘ Α.Ε., καθηγητής Γιάννης Ν. Κρεστενίτης.
«Εκτός αυτού, το επενδυτικό μας πλάνο των 170 εκατ. ευρώ προβλέπει κι άλλα, μικρότερα έργα, που θα βελτιώσουν το υπάρχον δίκτυο και θα εξορθολογίσουν στο σύνολό του το υδροδοτικό σύστημα, ώστε να παρουσιάζει ευελιξία στην ισοκατανομή και στην προσαρμογή του σε μεταβαλλόμενες συνθήκες. Μιλάμε για αύξηση της χωρητικότητας βασικών δεξαμενών, 27.000 μ. νέων μεγάλων αγωγών, αντικατάσταση παλαιών, κατάργηση παλιών εγκαταστάσεων και βεβαίως λήψη μέτρων στο πλαίσιο Σχεδίων Ασφάλειας Νερού. Ήδη ολοκληρώθηκαν προσλήψεις 150 ατόμων μέσω ΑΣΕΠ, προκειμένου να υποστηριχθεί στελεχειακά αυτός ο προγραμματισμός. Για μας το νερό είναι κοινωνικό αγαθό. Η δημόσια διαχείρισή του μπορεί να διασφαλίσει αυτόν τον χαρακτήρα και να λειτουργήσει ανταποδοτικά προς τους πολίτες, την τοπική κοινωνία και βεβαίως τους μετόχους της ΕΥΑΘ, για τους οποίους θα προτείνουμε στην Τακτική Γενική Συνέλευση διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 8,02 εκατ. ευρώ (0,221 ευρώ ανά μετοχή)», καταλήγει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΑΘ Α.Ε.


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !