ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2017
 

  • Θέμα διαγωνισμούΔιαγωνισμός Παροχής Υπηρεσιών για τη Λειτουργία της Μονάδας Θερμικής Ξήρανσης Ιλύος της ΕΕΛΘ
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών6/12/2017
  • Ημερομηνία και ώρα διενέργειας / ηλεκτρονικής αποσφράγισης8/12/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ8/11/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης
  • Προκήρυξη
  • Τεύχος διακήρυξηςΛήψη Αρχείου