ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2017
 

  • Θέμα διαγωνισμούΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ - ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΜΙΩΝ ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ (ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΒΑΝΩΝ)
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού21/11/2017
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών21/11/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης25/10/2017
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ25/10/2017
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις
  • Τεύχος διακήρυξηςΛήψη Αρχείου