ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2017
 

 

  • Θέμα διαγωνισμούΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών14/11/2017
  • Ημερομηνία και ώρα διενέργειας / ηλεκτρονικής αποσφράγισης
    21/11/2017 ώρα 9.00 π.μ.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ20/10/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης20/10/2017
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις
  • Τεύχος διακήρυξηςΛήψη Αρχείου