ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2017
 

  • Θέμα διαγωνισμούΓια την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης χημικών αποβλήτων των χημικών εργαστηρίων Ύδρευσης & Αποχέτευσης
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού17/10/2017
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών17/10/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης02/10/2017
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ02/10/2017
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις
  • Τεύχος διακήρυξης