ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2017
 

  • Θέμα διαγωνισμούΛειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών24/10/2017
  • Ημερομηνία και ώρα διενέργειας / ηλεκτρονικής αποσφράγισης1/11/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ22/9/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης25/9/2017
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/ΔιευκρινήσειςΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/ΔιευκρινήσειςΛήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξηςΛήψη Αρχείου