ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2017
 

  • Θέμα διαγωνισμούΠαροχή υπηρεσιών εντοπισμού αφανών διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών18/10/2017
  • Ημερομηνία και ώρα διενέργειας / ηλεκτρονικής αποσφράγισης30/10/2017 ώρα 10.00
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ22/9/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης22/9/2017
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις
  • Τεύχος διακήρυξηςΛήψη Αρχείου