ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2017
 

  • Θέμα διαγωνισμούΠρόσκληση ενδιαφέροντος  για την ετήσια προμήθεια λιπαντικών και γράσων
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών9/10/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης20/09/2017
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ20/09/2017
  • Πρόσκληση ΕνδιαφέροντοςΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/ΔιευκρινήσειςΛήψη Αρχείου
  • Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης