ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2017
 

 

  • Θέμα διαγωνισμούΠΡΟΜΗΘΕΙΑ GIS SERVER  ΚΑΙ FIREWALL
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού29/9/2017
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών29/9/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης6/9/2017
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ6/9/2017

  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/ΔιευκρινήσειςΛήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξηςΛήψη Αρχείου