ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2017
 

Προμήθεια 120 υδρομετρητών DN25

  • Θέμα διαγωνισμούΠρομήθεια 120 υδρομετρητών DN25
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού--/--/----
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών25/09/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης24/08/2017
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ24/08/2017
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις---
  • Τεύχος διακήρυξης---