ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2017
 

Παροχή υπηρεσιών για τη λήψη δειγμάτων και εκτέλεση εργαστηριακών αναλύσεων

  • Θέμα διαγωνισμούΠαροχή υπηρεσιών για τη λήψη δειγμάτων και εκτέλεση εργαστηριακών αναλύσεων
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών29/08/2017
  • Ημερομηνία και ώρα διενέργειας / ηλεκτρονικής αποσφράγισης05/09/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ24/07/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης24/07/2017
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις---
  • Τεύχος διακήρυξηςΛήψη Αρχείου