ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2017
 

Ετήσια προμήθεια συσσωρευτών οχημάτων και αντλιοστασίων ύδρευσης

  • Θέμα διαγωνισμούΕτήσια προμήθεια συσσωρευτών οχημάτων και αντλιοστασίων ύδρευσης
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού--/--/----
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών04/08/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης20/07/2017
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ20/07/2017
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις---
  • Τεύχος διακήρυξης---