ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2017
 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος  για την ετήσια προμήθεια και επισκευή ελαστικών για τα οχήματα της ΕΥΑΘ ΑΕ

  • Θέμα διαγωνισμούΠρόσκληση ενδιαφέροντος  για την ετήσια προμήθεια και επισκευή ελαστικών για τα οχήματα της ΕΥΑΘ ΑΕ
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού--/--/----
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών04/08/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης19/07/2017
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ19/07/2017
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις---
  • Τεύχος διακήρυξης---