ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2017
 

Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροκινητήρα μέσης τάσης 6kV

  • Θέμα διαγωνισμούΠρομήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροκινητήρα μέσης τάσης 6kV
  • NEA Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών11/08/2017
  • NEA Ημερομηνία και ώρα διενέργειας / ηλεκτρονικής αποσφράγισης18/08/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ13/06/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης24/07/2017
  • Προκήρυξη---
  • Ανακοινώσεις/ΔιευκρινήσειςΛήψη Αρχείου
  • Βλέπε σχ. διακήρυξη (ημ. ανάρτησης 13/06/2017)---