ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2017
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

  • Θέμα διαγωνισμούΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ανταλλακτικών  αντλίας Σίνδου
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού-/-/-
  • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών21/07/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης10/07/2017
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ07/07/2017
  • Προκήρυξη-
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις-
  • Τεύχος διακήρυξηςΛήψη Αρχείου