ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2017
 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος

  • Θέμα διαγωνισμούΠρομήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου PE
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού-/-/-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών19/07/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης07/07/2017
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ06/07/2017
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις-
  • Τεύχος διακήρυξης-