ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2017
 

  • Θέμα διαγωνισμούΠρόσκληση ενδιαφέροντος για  την προμήθεια 550 κιλών ειδικού βρώσιμου γράσου
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού17/07/2017
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών17/07/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης03/07/2017
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ03/07/2017
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις-
  • Τεύχος διακήρυξης-