ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2017
 

  • Θέμα ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΌΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 6kV
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών13/07/2017 ώρα 18.00
  • Ημερομηνία και ώρα διενέργειας / ηλεκτρονικής αποσφράγισης20/07/2017 ώρα 09.00
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ13/06/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης03/07/2017
  • Προκήρυξη-
  • Ανακοινώσεις/ΔιευκρινήσειςΛήψη Αρχείου
  • Βλέπε σχ. διακήρυξη (ημ.ανάρτησης 13/06/2017)-