ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2017
 

Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας μονάδας θερμικής ξήρανσης ιλύος

  • Θέμα διαγωνισμούΠαροχή υπηρεσιών λειτουργίας μονάδας θερμικής ξήρανσης ιλύος
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών03/07/2017
  • Ημερομηνία και ώρα διενέργειας / ηλεκτρονικής αποσφράγισης10/07/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ19/06/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης20/06/2017
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις---
  • Τεύχος διακήρυξης---