ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2017
 

Προμήθεια και εγκατάσταση ενός ηλεκτροκινητήρα μέσης τάσης 6kV

  • Θέμα διαγωνισμούΠρομήθεια και εγκατάσταση ενός ηλεκτροκινητήρα μέσης τάσης 6kV
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών06/07/2017
  • Ημερομηνία και ώρα διενέργειας / ηλεκτρονικής αποσφράγισης13/07/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ13/06/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης13/06/2017
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξηςΛήψη Αρχείου