ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2017
 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών αναλύσεων ινών αμιάντου σε δείγματα νερού δικτύου ύδρευσης

  • Θέμα διαγωνισμούΠαροχή υπηρεσιών αναλύσεων ινών αμιάντου σε δείγματα νερού δικτύου ύδρευσης
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού--/--/----
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών26/06/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης09/06/2017
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ--/--/----
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις---
  • Τεύχος διακήρυξης---