ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2017
 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κατασκευή κλειστής αίθουσας εργαστήριου ύδρευσης

  • Θέμα διαγωνισμούΠρόσκληση ενδιαφέροντος για την κατασκευή κλειστής αίθουσας εργαστήριου ύδρευσης
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού20/06/2017
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών20/06/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης07/06/2017
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ--/--/----
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις---
  • Τεύχος διακήρυξης---