ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2017
 

Παροχή υπηρεσιών για διενέργεια πραγματογνωμοσυνών - εκτιμήσεων ζημιών

  • Θέμα διαγωνισμούΠαροχή υπηρεσιών για διενέργεια πραγματογνωμοσυνών - εκτιμήσεων ζημιών
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού14/06/2017
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών14/06/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης31/05/2017
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ31/05/2017
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις---
  • Τεύχος διακήρυξηςΛήψη Αρχείου