ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2017
 

Παροχή υπηρεσιών ασφάλισης του προσωπικού της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. για νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη

  • Θέμα διαγωνισμούΠαροχή υπηρεσιών ασφάλισης του προσωπικού της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. για νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών12/06/2017
  • Ημερομηνία και ώρα διενέργειας / ηλεκτρονικής αποσφράγισης19/06/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ19/05/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης19/05/2017
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/ΔιευκρινήσειςΛήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξηςΛήψη Αρχείου