ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2017
 

Παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης και βελτίωσης υπηρεσιών e-mail  της ΕΥΑΘ ΑΕ

  • Θέμα διαγωνισμούΠαροχή υπηρεσιών αναβάθμισης και βελτίωσης υπηρεσιών e-mail  της ΕΥΑΘ ΑΕ
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού06/06/2017
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών06/06/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης12/05/2017
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ12/05/2017
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/ΔιευκρινήσειςΛήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξηςΛήψη Αρχείου