ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2017
 

Προμήθεια πενήντα (50) υδρομετρητών DN50 σύνθετων τύπου WOLTMAN

  • Θέμα διαγωνισμούΠρομήθεια πενήντα (50) υδρομετρητών DN50 σύνθετων τύπου WOLTMAN
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού10/05/2017
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών10/05/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης19/04/2017
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ19/04/2017
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις---
  • Τεύχος διακήρυξηςΛήψη Αρχείου