ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2017
 

Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία τεσσάρων (4) γενικών πινάκων μέσης τάσης

  • Θέμα διαγωνισμούΠρομήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία τεσσάρων (4) γενικών πινάκων μέσης τάσης
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών19/04/2017
  • Ημερομηνία και ώρα διενέργειας / ηλεκτρονικής αποσφράγισης27/04/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ23/03/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης23/03/2017
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/ΔιευκρινήσειςΛήψη Αρχείου,     Λήψη Αρχείου,    Λήψη Αρχείου,    Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξηςΛήψη Αρχείου