ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2017
 

Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ΑΕ

  • Θέμα διαγωνισμούΠαροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών της ΕYΑΘ ΑΕ
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών18/04/2017
  • Ημερομηνία και ώρα διενέργειας / ηλεκτρονικής αποσφράγισης25/04/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ23/03/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης23/03/2017
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/ΔιευκρινήσειςΛήψη Αρχείου,     Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξηςΛήψη Αρχείου