ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2017
 

Παροχή υπηρεσιών ασφάλισης

  • Θέμα διαγωνισμούΠαροχή υπηρεσιών ασφάλισης του προσωπικού της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. για νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη για ένα (1) έτος
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών24/03/2017
  • Ημερομηνία και ώρα διενέργειας / ηλεκτρονικής αποσφράγισης31/03/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ02/03/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης03/03/2017
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/ΔιευκρινήσειςΛήψη Αρχείου    Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξηςΛήψη Αρχείου