ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2017
 

Παροχή υπηρεσιών εκκένωσης, καθαρισμού αδρανοποίησης

  • Θέμα διαγωνισμούΠαροχή υπηρεσιών εκκένωσης, καθαρισμού αδρανοποίησης δύο (2) μεταλλικών δεξαμενών θειικού οξέος, με κατάλληλες διαδικασίες διαχείρισης αποβλήτων
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού--/--/----
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών17/03/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης03/03/2017
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ--/--/----
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις---
  • Τεύχος διακήρυξης---