ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2017
 

Προμήθεια 10.000 τεμ. ορειχάλκινων σφαιρικών διακοπτών ¾ Χ ¾ με τηλεσκοπική διάταξη και 10.000 τεμ. ορειχάλκινων σφαιρικών διακοπτών ¾ Χ ½ με βαλβίδα αντεπιστροφής

  • Θέμα διαγωνισμούΠρομήθεια 10.000 τεμ. ορειχάλκινων σφαιρικών διακοπτών
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών28/03/2017
  • Ημερομηνία και ώρα διενέργειας / ηλεκτρονικής αποσφράγισης04/04/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ01/03/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης01/03/2017
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/ΔιευκρινήσειςΛήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξηςΛήψη Αρχείου