ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2017
 

Λειτουργία της μονάδας θερμικής ξήρανσης ιλύος της ΕΕΛΘ

  • Θέμα διαγωνισμούΛειτουργία της μονάδας θερμικής ξήρανσης ιλύος της ΕΕΛΘ
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών10/03/2017
  • Ημερομηνία και ώρα διενέργειας / ηλεκτρονικής αποσφράγισης17/03/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ15/02/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης16/02/2017
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις---
  • Τεύχος διακήρυξηςΛήψη Αρχείου