ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2017
 

Προμήθεια εκατό (100) τόνων παρθένου κοκκώδους ενεργού άνθρακα στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης

  • Θέμα διαγωνισμούΠρομήθεια εκατό (100) τόνων παρθένου κοκκώδους ενεργού άνθρακα στην ΕΕΝΘ
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών16/02/2017
  • Ημερομηνία και ώρα διενέργειας / ηλεκτρονικής αποσφράγισης21/02/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ24/01/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης24/01/2017
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/ΔιευκρινήσειςΛήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξηςΛήψη Αρχείου