ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2017
 

Παροχή υπηρεσιών ασφάλισης του προσωπικού της ΕΥΑΘ για νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη

  • Θέμα διαγωνισμούΠαροχή υπηρεσιών ασφάλισης του προσωπικού της ΕΥΑΘ για νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών06/02/2017
  • Ημερομηνία και ώρα διενέργειας / ηλεκτρονικής αποσφράγισης13/02/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ12/01/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης13/01/2017
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/ΔιευκρινήσειςΛήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξηςΛήψη Αρχείου