ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2017
 

Προμήθεια ορειχάλκινων σφαιρικών διακοπτών

  • Θέμα διαγωνισμούΠρομήθεια ορειχάλκινων σφαιρικών διακοπτών
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών:09/02/2017
  • Ημερομηνία και ώρα διενέργειας / ηλεκτρονικής αποσφράγισης:16/02/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ:13/01/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης:13/01/2017
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις---
  • Τεύχος διακήρυξηςΛήψη Αρχείου