ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2017
 

Προμήθεια χυτοσιδηρών κιβωτίων δικλείδων - διακοπτών και στομίων δικλείδων (φρεατίων βανών)

  • Θέμα διαγωνισμούΠρομήθεια χυτοσιδηρών κιβωτίων δικλείδων - διακοπτών και στομίων δικλείδων (φρεατίων βανών)
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού07/02/2017
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών07/02/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης11/01/2017
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/ΔιευκρινήσειςΛήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξηςΛήψη Αρχείου