ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2017
 

Προμήθεια 450 μέτρων χαλυβδοσωλήνων Φ500 mm

  • Θέμα διαγωνισμούΠρομήθεια 450 μέτρων χαλυβδοσωλήνων Φ500 mm
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού02/02/2017
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών02/02/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης10/01/2017
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις---
  • Τεύχος διακήρυξηςΛήψη Αρχείου