ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2016
 
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλωσίμων για Η/Υ, εκτυπωτές κλπ, για την ετήσια κάλυψη των αναγκών της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε
  • Θέμα διαγωνισμούΠρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλωσίμων για Η/Υ, εκτυπωτές κλπ, για την ετήσια κάλυψη των αναγκών της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού31/10/2016
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών31/10/2016
  • Ημερομηνία ανάρτησης18/10/2016
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις-
  • Τεύχος διακήρυξης-