ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2016
 
Παροχή υπηρεσίας για την επίβλεψη μέσω κέντρου ελέγχου, προληπτικού ελέγχου, συντήρησης και επισκευής του Η/Μ εξοπλισμού των αντλιοστασίων αποχέτευσης της Ε.Υ.Α.Θ 2016
  • Θέμα διαγωνισμού
    Παροχή υπηρεσίας για την επίβλεψη μέσω κέντρου ελέγχου, προληπτικού ελέγχου, συντήρησης και επισκευής του Η/Μ εξοπλισμού των αντλιοστασίων αποχέτευσης της Ε.Υ.Α.Θ 2016
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού21/10/2016
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών21/10/2016
  • Ημερομηνία ανάρτησης07/10/2016
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις---
  • Τεύχος διακήρυξηςΛήψη Αρχείου